سوال

آیا عمل لازک بر روی تنبلی چشم اثر دارد؟

پاسخ

خیر. عمل لازک بر روی انحراف چشم اثری ندارد. برای درمان انحراف چشم باید به متخصص استرابیسم مراجعه کنید تا با معاینه ی دقیق چشمان شما تصمیم به عمل جراحی گرفته شود.

شما از یکی از راه های شماره گیری 66565757 و یا از طریق قسمت نوبت گیری در سایت میتوانید اقدام به گرفتن نوبت کنید.