سوال

آیا عمل لازک همراه با درد و یا سوزش میباشد؟

پاسخ

خیر. ابتدای عمل چشم بوسیله ی قطره بیحس شده و بیمار درد و یا سوزشی احساس نمیکند. همچنین این جراحی نیاز به بیهوشی نیز ندارد.

برای کسب اطلاع از روش های جراحی، نکاتی که پیش از عمل و بعد از عمل باید رعایت کنید میتوانید به مقاله هایی که در سایت چشم پزشکی بصیر وجود دارد مراجعه کرده و اطلاعات کسب کنید.