آیا محدودیتی در استفاده از عینک و یا لنز تماسی قبل از جراحی لازک وجود دارد؟

پاسخ

https://feelcrossfit.com/y8mwvxrf استفاده یا عدم استفاده از عینک تاثیری در نتیجه ی عمل ندارد اما در مورد https://www.aderlapalma.org/ntriqmbq9 لنزهای تماسی باید حداقل از 4 روز قبل از عمل استفاده نشده باشند تا تاثیری بر روی https://knuckleolive.com/abf44pf قرنیه نداشته باشند.

https://www.ps2jshow.com/2qsho4g9

https://assembleiadedeus.org.br/5zspbql لنزهای سخت هم بهتر این است که تا سه هفته قبل از عمل استفاده نشوند.

https://stuartnicholson.uk/7u67ykvtvb4