سوال

آیا پس از انجام لیزیک و یا لازک کوهنوردی باعث کاهش دید میشود؟

پاسخ

خیر. دلایل علمی برای اثبات این موضوع که با کوهنوردی پس لز عمل های لیزیک و یا لازک دید کاهش میابد وجود ندارد. ولی حتما  برای جلوگیری از آسیب های احتمالی لازم است برای کونوردی از عینک آفتابی مخصوص استفاده کنید تا نور آفتاب به چشمانتان صدمه نزند.