سوال

آیا پس از جراحی آب مروارید دید کامل میشود؟

پاسخ

اگر شبکیه و قرنیه سالم بوده و در اثر بالارفتن سن دچار تغییر نشده باشد معمولا بعد از عمل دید خوب میشود. در صورت داشتن سوالات بیشتر میتوانید از طریق سایت چشم پزشکی بصیر از مشاوره ی رایگان استفاده کرده و یا مقالات موجود را مطالعه منید. با تشکر