سوال

آیا پس از جراحی لازک و یا لیزیک بخاطر کاهش مقاومت قرنیه محدودیت انجام ورزش و فعالیت های بدنی وجود دارد؟

پاسخ

معمولا عمل های لازک و لیزیک کاهش زیادی در مقاومت قرنیه ایجاد نمیکند و شخص محدودیتی در انجام فعالیت های بدنی ندارد. اما برای انجام ورزش های رزمی و بوکس باید با پزشک خود مشورت کنید.

در روزهای اولیه پس از جراحی نیز باید استراحت کرده و از تمرین شدید خود داری کنید.