سوال

آیا پس از عمل لازک میتوان از لنزهای زیبایی استفاده نمود؟

پاسخ

در ماه های اولیه خیر ولی  پس از گذشت شش ماه از عمل لازک میتوان از لنزهای معتبر با اصول بهداشتی استفاده نمود. با این حال لازم است از پزشک خود در این باره سوال کرده و نکات لازم را با توجه به شرایط خودتان دریافت کنید.

در سورت داشتن سوالات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره ی رایگان سایت چشم پزشکی بصیر با ما در ارتباط باشید.