سوال

آیا پس از عمل محدودیتی برای استفاده از استخر و سونا وجود دارد؟

پاسخ

بدلیل حساسیت چشم و جلوگیری از بروز آسیب احتمالی و ورود آلودگی به چشم، حداقل تا یک ماه در استخر و سونا حضور پیدا نکنید و پس از آن نیز از عینک شنا استفاده شود.

برای اطلاع از سایر مراقبت هایی که لازم است پس از عمل آن ها را رعایت کنید با پزشک خود در ارتباط باشید.