سوال

آیا پس از عمل های لیزیک و لازک محدودیتی در خم شدن و یا حرکات ورزشی وجود دارد؟

پاسخ

فعالیت بدنی شدید در فاصله زمانی کم پس از عمل ممکن است باعث فشار و قرمزی چشم شود که باید احتیاط کرد ولی در حالت کلی فعالیت بدنی مشکلی ایجاد نمیکند.

برای اطمینان بیشتر از شرایط خود و فعالیت هایی که در نظر دارید حتما بشکل مستقیم با پزشک خود در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کند.

باتشکر