سوال

آیا گریه و یا عصبانیت پس از لیزیک و یا لازک تاثیرگذار است؟

پاسخ

خیر امکان دارد باعث درد موقت، سوزش و یا اشک شود ولی نگران کننده نیست. با این حال بهتر است در چند روز اولیه به خود فشار نیاورده، استراحت کنید و مواردی که توسط دکتر به شما برای مراقبت های پس از عمل متذکر میشود را رعایت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.