سوال

آیا یک هفته پس از عمل PRK احساس جسم خارجی و شن در چشم عادی است؟

پاسخ

یکی از مواردی که پس از عمل PRK گزارش میشود احساس جسم خارجی در چشم داشتن است که اگر تا حدی که قابل تحمل باشد طبیعی است.

ولی اگر همراه درد شدید است به دکتر خود مراجعه کنید. در مورد موارد مراقبتی که لازم است پس از عمل PRK رعایت شود حتما از دکتر خود جویا شوید.