سوال

ابتلا به آب مروارید معمولا در چه سنی اتفاق می افتد؟ به تاخیر انداختن عمل مشکلی ایجاد میکند؟

پاسخ

آب مروارید معمولا در 50 تا 60 سالگی بوجود می آید و به تعویق انداختن آن عموما مشکلی ایجاد نمیکند.

اکثرا با افزایش سن عدسی چشم کدر میشود و توانایی تمرکز نور بر روی شبکیه از بین میرود به همین دلیل شخص تصویر را کدر و مات میبیند. آب مروارید نوع های مختلفی را شامل میشود که مهمترین آن آب مروارید مرتبط با سالمندی است.