سوال

احتمال دارد با ماساژ مجاری اشکی باز شود؟

پاسخ

اگر مقدار گرفتگی کم باشد احتمال باز شدن مجرای اشکی با ماساژ وجود دارد. برای این کار بطور منظم در طول روز انگشت خود را از گوشه داخلی چشم از بالا به پایین در امتداد بینی به آرامی فشار دهید تا مجرا باز شود. همچنین میتوانید از کپرس گرم استفاده کنید. ولی اگر گرفتگی زیاد بود احتیاج به میل زدن برای باز شدن میباشد.