سوال

اگر پس از جراحی اجسام نزدیک تار دیده شود طبیعی است یا خیر؟

پاسخ

بلی. یکی از مواردی که پس از عمل لیزیک توسط بیماران گزارش میشود و طبیعی است تاری دید برای اجسام نزدیک میباشد و این مساله به مرور بهتر شده و بهبود میابد.

در صورتی که تاری دید ادامه دار بوده و یا مساله ی دیگیری پیدا کردید با پزشک خود مشورت کنید تا شما را راهنمایی کند.