سوال

اگر پس از عمل لیزیک آب وارد چشم شود خطرناک است؟

پاسخ

بله، از مراقبت های پس از لیزیک این نکته مهم است که در دو روز اول پس از جراحی نباید آب وارد چشم شود تا عوامل عفونی داخل ضخامت قرنیه نشده و باعث ایجاد مشکل در چشم شما نشود.

بنابراین از دوش گرفتن و یا شستن صورت و چشمان خود در دو روز اولیه خود داری کنید. درصورتی که بصورت غیر عمدی آب وارد شمان شما شد، با پزشک خود مطرح کنید.