سوال

برای ثابت نگه داشتن دید چشم و ضعیف تر نشدن آن چه باید کرد؟

پاسخ

اگر در سن جوانی میباشد و موضوع خاصی باعث ضعیف شدن غیرطبیعی چشم های شما نمیشود، سیر ضعیف شدن چشم طبیعی است و به خاطر رشد چشم می باشد و معمولا تا سن ۲۰ سالگی سیر آن آهسته تر ونمره چشم ثابت میشود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقالات مرتبط با موضوع خود را در سایت چشم پزشکی بصیر مطالعه کنید.