سوال

آیا پس از عمل های لیزیک و لازک احتمال دارد شماره ی چشم به قبل از عمل برگردد؟

پاسخ

امروزه درصد موفقیت این عمل ها بسیار بالا بوده و به ندرت این اتفاق می افتد. البته شرایطی هستند که باعث میشود بازگشت پذیری شماره ی چشم بیماران پس از عمل های لیزیک و لازک بالا برود. از آن جمله میتوان ثابت نبودن شماره چشم پیش از عمل را نام برد.

درصورتی که بیمار پیش از سن 20 سال بوده و یا شماره ی چشمش برای مدت 6 ماه ثابت نمانده باشد پس از عمل احتمال بازگشت مقداری از شماره ی چشم وجود دارد.