سوال

به چه دلیل پس از عمل لیزیک چشم خارش دارد؟

پاسخ

خارش چشم عموما بین بیمارانی که عمل لیزیک انجام میدهند شایع میباشد و بخاطر احساس وجود یک جسم خارجی در چشم، خارش وجود دارد که این مشکل با قطره اشک مصنوعی تجویز شده توسط دکتر عموما حل میشود. اما اگر این احساس برای شما بیش از حد معمول بوده و یا باعث آزار میشود به پزشک خود مراجعه کنید.