سوال

خطرات و عوارض جراحی DCR چه میباشد؟

پاسخ

عوارض جراحی DCR به ندرت اتفاق می افتد اما برخی از آنها عبارتند از:

جای زخم بزرگ روی صورت

کبودی

خونریزی بینی(خونریزی کوچک بینی در روز اول طبیعی است)

عفونت در زخم بینی

باقی ماندن کمی از مشکل انتقال مایع

شل شدن و یا جابجایی کانال اشک

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی جراحی DCR میتوانید مقالات موجود در سایت چشم پزشکی بصیر را مطالعه کنید.