سوال

درصورت داشتن تنبلی چشم میتوان عمل لازک انجام داد؟

پاسخ

بلی. امکان عمل وجود دارد ولی ذکر این نکته لازم است که در این حالت، دید چشم پس از عمل به اندازه ی دید قبل از عمل با عینک میرسد و نمیتوان بطور کامل چشم را درمان کرد.

با این حال باید به پزشک متخصص مراجعه کنید تا با انجام معاینات شما را راهنمایی کند.