سوال

در صورت داشتن افتادگی پلک میتوان عمل لیزیک انجام داد؟

پاسخ

از نظر عمل لیزیک، افتادگی پلک مانعی برای انجام عمل های جراحی عیوب انکساری محسوب نمیشود و میتوان اقدام به عمل کرد. البته امکان انجام عمل لیزیک به پارامترهای دیگری نظیر میزان عیب انکساری، ضخامت قرنیه و دیگر شرایط بستگی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقالاتی که درسایت چشم پزشکی بصیر در مورد روش های جراحی عیوب انکساری میباشد را مطالعه کنید. با تشکر