سوال

شرایط لازم برا انجام عمل لیزیک، لازک و PRK چه میباشد؟

پاسخ
  • حداقل سن 18 سال و حداکثر تا زمانی که شخص مبتلا به آب مروارید نشده باشد.
  • ثابت بودن نمره ی چشم در یک سال گذشته
  • ضخامت کافی قرنیه
  • نزدیک بینی 1 تا 10 دیوپتر برای هرچشم
  • دوربینی حداکثر 6 دیوپتر هرچشم
  • آستیگماتیسم 0.5 تا 6 دیوپتر برای هرچشم
  • نداشتن قوز قرنیه و یا نامنظمی در سطح قرنیه
  • نداشتن بیماری های عمومی
  • نداشتن بیماری های چشمی
  • عدم حاملگی و شیردهی.