سوال

شش ماهه چشمم رو برای قوز قرنیه عمل CXL کردم. الان برای بهبود دید میتونم عینک بذارم؟

پاسخ

بعد از 6 ماه از عمل CXL باید به پزشک خود مراجعه کنید و مجدد عکس قرنیه گرفته شود. در صورت عدم پیشرفت قوز قرنیه نیاز به اقدام خاصی نیست و برای بهبود دید باید از عینک و یا لنز سخت RGP استفاده کنید. برای پیشگیری از از پیشرفت قوز قرنیه همیشه با فواصل مرتب تحت نظر پزشک معالج خود باشید