سوال

علائم انسداد کانال اشک چیست؟

پاسخ

برخی بیماران ممکن است اطراف چشمشان پوسته پوسته شود و یا اشک چشمانشان بیش از حد زیاد شود. در صورت عفونت بیمار از التهاب چسشم رنج میبرد که ممکن است باعث تحریک چشم شود. انسداد همچنین میتواند موجب ترشح مخاط نیز شود.

برای تشخیص دقیق لازم است حضورا توسط چشم پزشک معاینه شوید. با تشکر