سوال

عمل تغییر رنگ چشم چه عوارضی دارد؟

پاسخ

عمل تغییر رنگ چشم بدلیل عوارض شدیدی که دارد مورد تایید جوامع پزشکی نیست و در مرکز چشم پزشکی بصیر نیز بدلیل خطرات آن انجام نمیشود. از عوارض آن میتوان به ایجاد اب مروارید، فشار بالا ، التهاب چشم و خونریزی های مکرر اشاره کرد. پیشنهاد میگردد این عمل را انجام ندهید. باتشکر