سوال

عمل فمتو لیزیک چه مزایایی دارد؟

پاسخ

عمل فمتو لیزیک نسبت به لیزیک دقت بالاتر و عوارض کمتری دارد. این جمله در حالت کلی میباشد ولی برای تعیین نوع عمل مناسب شرایط شما، باید حتما با پزشک خود مشورت کنید تا با در نظر گرفتن ضخامت قرنیه، میزان عیب انکساری و سایر شرایط، شما را راهنمایی کند.

میتوانید با شماره ی 66565757 تماس بگیرید و نوبت بگیرید.