سوال

عمل لیزیک چقدر زمان میبرد؟

پاسخ

عمل لیزیک بدلیل اینکه نیاز به بیهوشی نداشته و با بیحسی موضعی انجام میشود، کمتر از 10 دقیقه بطول می انجامد. ولی پس از آن با توجه به نظر پزشک نیاز به معاینه ی پس از عمل خواهید داشت.

برای مشاوره ی بیشتر و یا گرفتن نوبت میتوانید از طریق سایت چشم پزشکی بصیر اقدام کنید.

با تشکر