سوال

چگونه میتوانم از قیمت جراحی ها اطلاع داشته باشم؟

پاسخ

شما می توانید با مراجعه به صفحه تعرفه های مرکز بصیر، از قیمت جراحی ها مطلع شوید.

جراحی مناسب شما بر اساس معایناتی که دکتر متخصص برای شما انجام میدهد مشخص میشود. تفاوت جراحی ها را میتوانید از قسمت درمان های مرکز بصیر مشاهده کنید و در صورت داشتن سوال از قسمت پرسش و پاسخ با ما مطرح کنید تا در کوتاه ترین زمان پاسخ شما داده شود.