سوال

میخوام چشمهام رو لیزیک کنم پیش آقای دکتراحمد شجاعی باغینی چطورباید نوبت بگیرم هزینه اش چقدره.ممنون

پاسخ

دکتر شجاعی از بهترین چشم پزشک های ایران میباشند.

برای نوبت گیری میتوانید از طریق سایت چشم پزشکی بصیر قسمت نوبت دهی با انتخاب دکتر و زمان، نوبت خود را قطعی کنید. همچنین با شماره گیری 66565757 نیز امکان نوبت گیری وجود دارد. برای اطلاع از هزینه ها از طریق تماس و یا قسمت تعرفه های سایت اقدام کنید.