سوال

در صورت نازک بودن مادرزادی قرنیه نمیتوان عمل لیزیک انجام داد؟

پاسخ

درصورت نازک بودن قرنیه و عدم امکان انجام عمل لیزیک درصورت مناسب بودن وضعیت چشم میتوان کاشت لنز داخل چشمی انجام داد.

برای تشخیص دقیق تر باید حضوری شرایط شما معاینه شود. اگر ضخامت قرنیه ی شما بیش از حد کم نباشد، عمل های لازک و PRK نیز قابل انجام است.

برای بررسی دقیق تر به پزشک معالج خود مراجعه کنید.