سوال

پسرم از بدو تولد مجاری اشکی چشمش بسته است. چقدر احتمال دارد که مجاری اشکش به شکل طبیعی باز شود و اگر نشد چه اقدامی باید انجام داد؟

پاسخ

مشکل مجرای اشکی در نوزادان پدیده ای بسیار رایج بوده و حدودا از 5 نوزاد تازه متولد شده 1 نوزاد دارای انسداد مجرای اشک میباشد. این کودکان بطور معمول تا سن 8 الی 9 ماهگی در اکثر موارد خود به خود مشکلشان حل میشود. در غیر این صورت سونداژ(میل زدن مجرای اشکی) انجام میشود.