سوال

پس از عمل تا چه مدت نیاز است از عینک آفتابی استفاده شود؟

پاسخ

در چندروز اول چه در محیط داخل و چه بیرون حتما از عینک آفتابی استفاده شود ولی پس از آن تا سه ماه فقط در محیط بیرون لازم است گذاشته شود. غیر از نور آفتاب چشم در چند روز اول به گرد و غبار نیز حساس میباشد که باید از چشم در برابر آنها مراقبت نمود.

پس از عمل با دکتر خود در ارتباط باشید. موفق باشید.