سوال

پس از عمل جراحی لیزیک چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

پاسخ
  • طی چند هفته ی اول هنگام بیرون رفتن حتما از عینک آفتابی استفاده کنید.
  • در ماه اول چشمتان را با دستتان مالش ندهید زیرا ممکن است فلپ جابجا شود.
  • در سه هفته ی اول از آرایش دور چشم اجتناب کنید.
  • تا سه هفته ی ابتدایی از استخر و سونا اجتناب کرده و بعد از آن نیز از عینک شنا استفاده کنید و حداقل تا سه ماه شیرجه نزنید