سوال

پس از چند روز از عمل جراحی DCR میتوان به محل کار خود بازگشت؟

پاسخ

پس از عمل جراحی، شما باید حداقل 48 ساعت را در منزل استراحت کنید این زمان برای افراد مختلف میتواند تا 7 یا 10 روز بسته به ترجیح بیمار نیز طول بکشد. اسپری بینی و قطره ی چشمی به شما داده میشود که باید روزی دوبار از آنها استفاده کنید. شما در زمان پس از عمل جراحی انسداد مجرای اشک در انجام فعالیت های خود دچار محدودیت میشوید و باید از انجام تمرینات و فعالیت های سخت و سنگین خودداری کرده و به استراحت و تمرینات ورزشی سبک بپردازید.