سوال

چه مدت پس از عمل لازک میتوان جراحی بینی انجام داد؟

پاسخ

حداقل یک ماه پس از جراحی لازک میتوانید جراحی بینی انجام دهید.

در صورتی که نیاز به مشاوره ی بیشتر در زمینه ی عمل لازک داشتید میتوانید از قسمت مشاوره ی رایگان در سایت سوالتان را مطرح کنید تا به شما پاسخ داده شود.

برای گرفتن نوبت نیز میتوانید از قسمت نوبت گیری سایت و یا شماره ی 66565757 اقدام کنی. با تشکر