سوال

چه مدت پس از عمل لازک و یا PRK میتوان از کامپیوتر و یا تلویزیون استفاده نمود؟

پاسخ

کامپیوتر و تلویزیون تاثیری بر نتیجه پس از عمل ندارند ولی تا یک هفته میتواند باعث خستگی چشم شوند. بهتر است در این مدت تا حد امکان کمتر از وسایل الکترونیکی و تلویزیون استفاده کرده و نکاتی که پس از عمل لازم است رعایت کنید را به خوبی مورد توجه قرار دهید.

با تشکر