سوال

28 سالمه هنوز هیچ وقت اشک از چشمام جاری نشده. چکار کنم خشکی چشمم برطرف بشه؟

پاسخ

در مرحله ی اول درمان با اشک مصنوعی و اگر جواب نداد بستن مجرای اشکی انجام میشود که اشک داخل چشم جمع شود.

مرکز چشم پزشکی بصیر یکی از بهترین مراکز درمانی چشم میباشد که در هر ساعت از شبانه روز میتوانید از طریق نوبت دهی آنلاین تعیین نوبت کنید. با تشکر