سوال

72. با سلام بنده دارای ضخامت قرنیه 476 برای هر چشم و نزدیک بین 2 برای هر چشم میباشم. سی ساله هستم آیا شرایط عمل لازک یا PRK را دارا میباشم؟

پاسخ

با این ضخامت قرنیه میتوانید در صورت نرمال بودن سایر معاینات، عمل لازک یا PRK انجام دهید .اما عمل لیزیک با توجه به نازک بودن قرنیه برای شما امکان پذیر نمیباشد.

برای اطلاع از ساعات حضور و پزشکان و گرفتن نوبت عمل جراحی از طریق سایت کلینیک چشم پزشکی بصیر اقدام کنید.