دکتر سید حامد فقیهی

چشم پزشک

جراح و متخصص چشم

تحصیلات

  • دکترای چشم پزشکی

لیست درمان

سابقه و افتخارات

از مرکز بصیر بیشتر بدانیم

نظری در این مورد یافت نشد.

مشاوره بگیرید