دکتر امیرحسین آقاجانی

تخصص چشم پزشکی

دکتر امیرحسین آقاجانی دوره تخصص چشم پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران و  بیمارستان فارابی گذرانده اند.ایشان در زمینه جراحی های آب مروارید (کاتاراکت) ،لیزیک، جراحی پلاستیک و اربیت و جراحی انحرافات چشمی تخصص و تبحر دارند.

تحصیلات

  • تخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

لیست درمان

  • آب مروارید (کاتاراکت)
  • لیزیک
  • جراحی پلاستیک و اربیت
  • جراحی انحرافات چشمی

سابقه و افتخارات

  • بورد تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه تهران

از مرکز بصیر بیشتر بدانیم

نظری در این مورد یافت نشد.

مشاوره بگیرید