دکتر باقر زهاوی

فلوشیپ ویتره و رتین

دکتر باقر زهاوی جراح و فلوشیپ ویتره و رتین متولد سال 1336 هستند .ایشان پزشکی عمومی را در امریکا ،تخصص چشم پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فلوشیپ ویتره و رتین را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذرانده اند.ایشان در انجام جراحی های آب مروارید ( فیکو ) ، لنز و جراحی رتین شبکیه تخصص و تبحر دارند.

دکتر زهاوی سابقه همکاری با بیمارستان بقیه الله ،بیمارستان فیض اصفهان و مرکز چشم پزشکی بصیر را دارند.

تحصیلات

  • پزشکی عمومی در آمریکا
  • چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • فلوشیپ ویتره و رتین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لیست درمان

  • جراحی آب مروارید (فیکو )
  • جراحی رتین شبکیه

سابقه و افتخارات

  • همکاری با بیمارستان بقیة الله و بیمارستان فیض اصفهان و مرکز چشم پزشکی بصیر

از مرکز بصیر بیشتر بدانیم

نظری در این مورد یافت نشد.

مشاوره بگیرید