دکتر سید محمد مسعود شوشتریان

دکترای بیوفیزیک بالینی

دکتر سید محمد مسعود شوشتریان، دارای مدرک دکترای بیوفیزیک بالینی می باشند.

ایشان تحصیلات خود در مقطع لیسانس رشته بیوفیزیک ،فوق لیسانس رشته بیوفیزیک و دکترای بیوفیزیک بالینی را در کشور هندوستان گذرانیده اند. ایشان به کسب عنوان استاد تمام دانشگاه ، استاد نمونه کشوری در سال 1377نائل آمده اند. ایشان هم چنین مقالات و تالیفات متعددی در زمینه بیوفیزیک بالینی دارند.

تحصیلات

  • لیسانس بیوفیزیک از کشور هند
  • فوق لیسانس بیوفیزیک از کشور هند
  • دکترای بیوفیزیک بالینی از کشور هند

تخصص

لیست درمان

  • VEP
  • EOCT
  • ERG

سابقه و افتخارات

  • کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه
  • استاد نمونه کشوری در سال 1377
  • تالیف کتاب ها و مقاله های متعدد در زمینه بیوفیزیک

از مرکز بصیر بیشتر بدانیم

نظری در این مورد یافت نشد.

مشاوره بگیرید