دکتر پرویز محمدی

فلوشیپ قرنیه

دکتر پرویز محمدی متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ قرنیه، متولد سال 1346 می باشند.ایشان تخصص چشم پزشکی و فلوشیپ قرنیه را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده اند.ایشان در جراحی های پیوند قرنیه،ICL-جراحی لنز  آرتیزان،آب مروارید(به روش فیکو)،لیزیک،لازک و فمتو لیزیک تبحر دارند.ایشان از مهر ماه سال 1380 مشغول به فعالیت حرفه ای می باشند و با مراکز چشم پزشکی بصیر،سلامت غرب و صدر همکاری دارند.

تحصیلات

  • تخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فلوشیپ قرنیه د انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

لیست درمان

  • پیوند قرنیه
  • لیزیک
  • لازک
  • فمتو لیزیک
  • آب مروارید (به روش فیکو)
  • ICL
  • جراحی لنز آرتیزان

سابقه و افتخارات

  • همکاری با مراکز چشم پزشکی بصیر،سلامت غرب و صدر

از مرکز بصیر بیشتر بدانیم

نظری در این مورد یافت نشد.

مشاوره بگیرید