دکتر سید جلیل نقیب

فلوشیپ جراحی شبکیه(ویتره و رتین)

دکتر سید جلیل نقیب ، جراح و متخصص چشم متولد سال 1345 در شهر میبد یزد است. ایشان با کسب رتبه ی ممتاز موفق به گذراندن دوره ی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شدند و پس از دوران سربازی و طرح موفق به اخذ تخصص چشم پزشکی و فلوشیپ و جراحی ویتره و رتین در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان لبافی نژاد تهران شدند.

ایشان افتخار راه اندازی کامل بخش جراحی شبکیه چشم بیمارستان میلاد تهران جهت تسهیل درمان بیماران تحت پوشش بیمه اجتماعی را در کارنامه ی خود دارند، هم اکنون ایشان ضمن همکاری در بیمارستان ها و مراکز مختلف چشم پزشکی تهران اعم از بصیر ، نگاه ، مرکز جراحی سلامت غرب و … به جراحی در این مراکز مشغول هستند.

تحصیلات

  • پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فلوشیپ جراحی شبکیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان لبافی نژاد تهران

لیست درمان

  • آب مروارید
  • لیزیک
  • جراحی و لیزر شبکیه مانند لیزر آرگون(MPCوPRP)،یاگ ویترئولیزیز،PDT

سابقه و افتخارات

  • راه اندازی و مدیریت تجهیز بخش جراحی شبکیه بیمارستان میلاد تهران
  • انجام اولین جراحی شبکیه در بیمارستان میلاد و نگاه
  • اشتغال و مشاور تجهیزات رشته جراحی شبکیه در مرکز جراحی سلامت غرب از بدو تاسیس

از مرکز بصیر بیشتر بدانیم

نظری در این مورد یافت نشد.

مشاوره بگیرید