سوال

چه تفاوتی میان عمل های لیزیک، لازک و PRK وجود دارد؟

پاسخ

در هر سه ی این عمل ها قرنیه بوسیله ی تابش لیزر تغییر شکل پیدا میکند اما تفاوت میان آنها در نحوه ی برش خوردن قرنیه و چگونگی تابش لیزر میباشد. در عمل لیزیک تابیدن لیزر باعث ایجاد یک ورقه ی نازک به نام فلپ روی قرنیه میشود. جراح فلپ را به آهستگی کنار میزند.

و تابیدن لیزر دوم باعث اصلاح انحنای قرنیه میشود. در روش لازک تنها یک بار لیزر تابیده میشود. در این روش یک صفحه ی نازک آغشته به محلولی الکلی روی چشم قرار میگیرد تا لایه ی اپیتلومی شل شود سپس جراح این صفحه را به کنار میزند و سپس با تابش لیزر عمل انجام میشود. اگر لایه ی اپیتلومی کاملا ازبین رود به آن روش PRK میگویند.