سوال

جراحی لازک چه معایبی دارد؟

پاسخ
  • مدت زمانی که لازم است شخص بینایی خود را بازیابد بین یک تا دوهفته میباشد درحالی که در جراحی لیزیک معمولا بینایی پس از 24 ساعت کامل میشود.
  • درد ناشی از عمل جراحی لازک بیشتر از لیزیک و کمتر از PRK میباشد.
  • پس از عمل لازک یک لایه محافظ به اسم لنزهای تماسی بانداژ گذاشته میشود در حالی که در جراحی لیزیک نیازی به این بانداژ نیست.
  • پس از جراحی لازک لازم است تا چند هفته از قطره های استروئیدی استفاده شود.