سوال

آیا شرط سنی برای عمل لازک وجود دارد؟

پاسخ

بلی، سن مناسب برای عمل لازک 18 تا 55 سال میباشد. بعد از 18 سالگی و مشروط به اینکه نمره چشم حداقل برای 6 ماه ثابت شده باشد تا سن 55 یا بالاتر اگر علایم آب مروارید وجود نداشته باشید.

البته تصمیم گیری نوع عمل بسته به تشخیص پزشک شما بر اساس شرایط شما دارد. در صورت تصمیم برای عمل حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید تا با بررسی معاینات نوع عمل جراحی مناسب شما را مشخص کند. برا تعیین نوبت میتوانید در سایت بصیر از قسمت نوبت گیری و یا با شماره ی 66565757 اقدام به گرفتن نوبت کنید.