سوال

عوارض موقتی پس از عمل لازک را لطفا بیان کنید

پاسخ

پس از عمل لازک معمولا علایم موقتی در چشمها ایجاد میشود که در روزهای اولیه طبیعی میباشد.

از آن جمله میتوان به احساس وجود یک جسم خارجی در چشم، حساسیت در مقابل نور، سوزش چشم، اشک ریختن و ورم کردن پلک ها اشاره کرد که باید از داروها طبق دستورالعمل پزشک استفاده کرد تا عوارض به حداقل برسد