سوال

چند روز پس از عمل فمتولیزیک میتوان راحت مطالعه کرد بدون اینکه برای چشم ضرری داشته باشد؟

پاسخ

مطالعه کردن بعد از عمل فمتولیزیک از یک روز بعد از عمل مشکلی ندارد و برای چشم مضر نیست.

ولی نکات مراقبتی وجود دارد که پس از عمل فمتولیزیک باید آنها را رعایت کنید. حتما پس از جراحی فمتو لیزیک با پزشک خود در ارتباط باشید تا در صورت بروز مشکلی خاص، بتوانید آن را مطرح کنید.