کودکان، ثمره ی زندگیمان

کودکان ، ثمره ی زندگیمان

کودکان ثمره ی زندگی ما هستند. با عشق آنها را می پروریم و جز صداقت در نگاهشان نمی بینیم. کودکان وارثان آینده هستند. همیشه بر خود می دانیم که در حفظ سلامتشان بکوشیم. مرکز چشم پزشکی بصیر با برگزاری طرح های رایگان سنجش سلامت چشم به طور مداوم، سعی دارد تا در این امر مشارکت داشته باشد. همه با هم، برای آینده ی بهتر فرزندانمان.

پرسیدن سوالات